KLJ Etikhove, gekend door de t-shirts met het gele kuikentje, is op dit moment rond de 80 jongeren sterk, waaronder 15 enthousiaste leiders.

Onze jeugdbeweging is meer 90 jaar oud, maar nog lang niet versleten. We vormen één grote, hechte groep, die ingedeeld wordt in verschillende leeftijdscategorieën (naargelang de georganiseerde activiteiten). Sinds vorig werkjaar werken we met nieuwe groepen: de eitjes, de kuikens, de kipjes en de haantjes. Meer informatie hieromtrent vindt u steeds helemaal onderaan op de activiteitenbrief, die te downloaden is onder de rubriek ‘Activiteiten’.

Wij komen niet wekelijks samen, maar 2 à 3 maal per maand. De activiteiten gaan voor de jongsten meestal door op zaterdag- of zondagnamiddag. Onze oudere leden entertainen we vooral op vrijdag- of zaterdagavond. “The place to be” is meestal ons (nieuw!) lokaal in de Maalzaakstraat, maar af en toe weten we ons ook op verplaatsing te amuseren.

Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ Etikhove naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 7 tot en met 20 jaar (en verder, voor wie ervoor kiest om in de leiding te stappen). We doen dit in de prachtige landelijke omgeving die Etikhove ons biedt, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samenkomen en/of spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ’ers sterker worden als persoon en komt ook hun sociale aspect ten goede.

Vrienschap, solidariteit, respect en vooral PLEZIER zijn waarden waar wij 100% voor gaan.

Inschrijven?
Vanaf ongeveer 7 jaar kan je je aansluiten bij onze jeugdbeweging (Indien een jaartje jonger is dit zeker geen probleem). Dit kan door contact op te nemen met de leiding of door een kijkje te komen nemen in ons lokaal. Het ideale moment hiervoor is de startdag natuurlijk, maar dit kan uiteraard het hele jaar door! Het lidgeld bedraagt slechts 25 euro voor het volledige werkjaar.

Onder het motto “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!” hopen wij jou te mogen verwelkomen op één van onze volgende activiteiten!