Jonas Vandenhole

De hoofdleider

Nemo Oosterlynck

Kassier en medehoofdleider

Kasper Flamée

vertegenwoordiger van de gewestelijke gemeenschap

Dries Flamée

Secretaris

Servais Dhondt

Vertegenwoordiger jeugdraad en verantwoordelijke van de sponsors

Daan Vandenhole

Gewestelijk vertegenwoordiger en kledijverantwoordelijke

Lukas Vermeire

Lokaalverantwoordelijke

Jens

Lokaalverantwoordelijke

Emma De Merlier

EHBO-verantwoordelijke en beheert de communicatie naar de buitenwereld

Jolien Erregat

Vertegenwoordiger van de jeugdraad en EHBO-verantwoordelijke

Louise Gyselinck

Kledijverantwoordelijke

Lauren Verleye

Verantwoordelijk voor interne communicatie binnen de KLJ

Sven Wyseur

Websiteverantwoordelijke

Anne-Sophie De Cock

Medekassierster

Sander Oosterlynck

EHBO-verantwoordelijke

Ben Wieme

Beheert de communicatie naar de buitenwereld toe

Emiel Erregat

Hulpsecretaris

Arthur De Merlier

Lokaalverantwoordelijke

Emiel Voet

Leiding

Basile Callewaert

Leiding


Ook Juul Erregat en Jef De Merlier zijn sinds oktober 2020 leiding!

Hierboven onze nieuwste leidingsaanwinsten, Juul (links) en Jef!