Jonas Vandenhole

Leider

Kasper Flamée

vertegenwoordiger van de gewestelijke gemeenschap

Dries Flamée

Secretaris

Servais Dhondt

Leider

Daan Vandenhole

Gewestelijk vertegenwoordiger en kledijverantwoordelijke

Lukas Vermeire

Lokaalverantwoordelijke

Jens

Lokaalverantwoordelijke

Emma De Merlier

EHBO-verantwoordelijke en beheert de communicatie naar de buitenwereld

Jolien Erregat

Vertegenwoordiger van de jeugdraad en EHBO-verantwoordelijke

Louise Gyselinck

Leidster

Lauren Verleye

Verantwoordelijk voor interne communicatie binnen de KLJ

Sven Wyseur

Websiteverantwoordelijke

Sander Oosterlynck

EHBO-verantwoordelijke

Ben Wieme

Beheert de communicatie naar de buitenwereld toe

Arthur De Merlier

Lokaalverantwoordelijke

Emiel Voet

Leiding

Basile Callewaert

Leiding

Jef De Merlier

Leiding


Ook in 2021 worden kleine kinderen groot! Dit jaar wordt onze leidingsgroep met maar liefst 8 nieuwe jongvolwassenen uitgebreid!

Hierboven onze nieuwste leidingsaanwinsten (van links naar rechts): Luka, Ward, Senne, Victor, Charlotte, Jana, Jara en Julie