Jonas Vandenhole

De hoofdleider

Nemo Oosterlynck

Kassier en medehoofdleider

Kasper Flamée

Verantwoordelijke van het gewest

Dries Flamée

Secretaris

Servais Dhondt

Vertegenwoordiger jeugdraad en verantwoordelijke van de sponsors

Daan Vandenhole

Gewestelijk vertegenwoordiger en kledijverantwoordelijke

Lukas Vermeire

Lokaalverantwoordelijke

Jens De Temmerman

Lokaalverantwoordelijke

Emma De Merlier

EHBO-verantwoordelijke en beheert de communicatie naar de buitenwereld

Jolien Erregat

Vertegenwoordiger van de jeugdraad en EHBO-verantwoordelijke

Louise Gyselinck

Kledijverantwoordelijke

Lauren Verleye

Leiding

Sven Wyseur

Websiteverantwoordelijke

Anne-Sophie De Cock

Medekassierster

Sander Oosterlynck

EHBO-verantwoordelijke

Ben Wieme

Beheert de communicatie naar de buitenwereld toe

Emiel Erregat

Hulpsecretaris

Arthur De Merlier

Lokaalverantwoordelijke


Hierboven onze nieuwste leidingsaanwinsten, Emiel en Basile!